THYME SYSTEMS - WMS blog https://blog.t-s.ba/ Demo Blog Description <![CDATA[PREDNOSTI WMS SISTEMA]]> https://blog.t-s.ba/home/details/prednosti-wms-sistema Kako poboljšati odnos između trgovine i skladišta?

]]>
6ac136f4-3a17-453a-9528-ff143f936618 Tue, 28 Mar 2023 00:00:00 GMT
<![CDATA[Prednosti WMS sistema]]> https://blog.t-s.ba/home/details/prednosti-wms-sistema-kako-poboljsati-odnos-izmedu-trgovine-i-skladista Kako poboljšati odnos između trgovine i skladišta?

]]>
f2ff6220-62ca-40ca-b31f-fe92a0d63e36 Tue, 28 Mar 2023 00:00:00 GMT
<![CDATA[Šta je brojanje ciklusa? ]]> https://blog.t-s.ba/home/details/sta-je-brojanje-ciklusa Brojanje ciklusa je način za provjeru inventara.

]]>
5fa9d194-1470-4db1-b579-6510c049638f Fri, 12 Nov 2021 00:00:00 GMT
<![CDATA[Brojanje fizičkog inventara]]> https://blog.t-s.ba/home/details/brojanje-fizickog-inventara Brojanje fizičkog inventara u skladištu je intenzivno i ometajuće

]]>
dc1f12a8-f5f9-41b2-a2f4-84454bd2fdaa Wed, 10 Nov 2021 00:00:00 GMT
<![CDATA[Pripremite vašu web stranicu]]> https://blog.t-s.ba/home/details/pripremite-vasu-web-stranicu Pripremite vašu web stranicu za nadolazeće zimske odmore.

]]>
eb278dbd-6d82-4e8b-8ef7-cd39a8251ca6 Wed, 03 Nov 2021 00:00:00 GMT
<![CDATA[2. Procijenite podržava li funkcionalnost sistema određene poslovne scenarije]]> https://blog.t-s.ba/home/details/2-procijenite-podrzava-li-funkcionalnost-sistema-odredene-poslovne-scenarije Od ključne je važnosti da rukovodioci izvrše objektivnu analizu nedostataka 

]]>
615fe4e7-95cb-4af0-a01e-bc26af76f0c7 Mon, 25 Oct 2021 00:00:00 GMT
<![CDATA[1. Osigurajte da WMS podržava korporativnu strategiju]]> https://blog.t-s.ba/home/details/osigurajte-da-wms-podrzava-korporativnu-strategiju Sistemi upravljanja skladištem su tehnologije koje su ključne za misiju

]]>
4caf9e7b-1988-4e6e-8890-8ce8db836ed2 Fri, 22 Oct 2021 00:00:00 GMT
<![CDATA[Dodavanje vrijednosti]]> https://blog.t-s.ba/home/details/dodavanje-vrijednosti Pobrinite se da vaš sistem može podnijeti potrebne aktivnosti i transakcije.

]]>
90fa3306-8334-42c4-91b9-5a47fc09b631 Mon, 18 Oct 2021 00:00:00 GMT
<![CDATA[Povrat robe]]> https://blog.t-s.ba/home/details/povrat-robe Povrat robe  je nešto što većina kompanija ne želi u svom poslovanju! 

]]>
aa94cdee-ed87-4e41-b23c-3f96a6b3d510 Fri, 15 Oct 2021 00:00:00 GMT
<![CDATA[ Shipping - Otpremanje]]> https://blog.t-s.ba/home/details/shipping-otpremanje Izbjegavajte zastoje i kasne isporuke.

 

 

 

]]>
3737cdd8-0181-483b-9e15-c6d8cfc1895d Thu, 14 Oct 2021 00:00:00 GMT
<![CDATA[Packing - Pakovanje]]> https://blog.t-s.ba/home/details/packing-pakovanje Pet pravila za uspješno pakovanje.

]]>
2fb24450-9375-43eb-a60c-8ec54e9df71f Wed, 13 Oct 2021 00:00:00 GMT
<![CDATA[ Picking- Prikupljanje Robe]]> https://blog.t-s.ba/home/details/picking-prikupljanje-robe Dvije glavne vrste prikupljanja robe.

]]>
fd825dd6-e66f-46f3-be7b-31505ad35ec6 Tue, 12 Oct 2021 00:00:00 GMT
<![CDATA[Skladišnica]]> https://blog.t-s.ba/home/details/put-away Koristite sistem koji može usmjeriti odlaganje na slobodna mjesta u skladu sa potražnjom i kategorijom robe.

]]>
20219194-f94b-4ea1-a264-0b33bf943afa Mon, 11 Oct 2021 00:00:00 GMT
<![CDATA[Sedam ključnih WMS procesa.]]> https://blog.t-s.ba/home/details/sedam-kljucnih-wms-procesa Jesu li sva skladišta ista? Kratak odgovor: ne, ali istovremeno i da! 

]]>
2db1936b-377f-439d-9c01-92c16f63b855 Fri, 08 Oct 2021 00:00:00 GMT
<![CDATA[Zašto koristiti Warehouse Management System?]]> https://blog.t-s.ba/home/details/zasto-koristiti-warehouse-management-system S implementacijom BusinessBlockPro-WMS Sistema, imat ćete organizovanije skladište, efikasnije korištenje radne sage i efikasnije korištenje opreme, alata i mašinerije.

]]>
3c440a34-0cbb-4df6-b027-f7c6ee01eea3 Thu, 07 Oct 2021 00:00:00 GMT
<![CDATA[Razlike između softvera za upravljanje zalihama i softvera za upravljanjem skladištem.]]> https://blog.t-s.ba/home/details/demo-post-everything U osnovi, softverski sistemi za upravljanje zalihama kontrolišu nivo zaliha i prvenstveno se koriste za upravljanje imovinom putem jednostavnog sistema zasnovanog na barkodu.

]]>
54af43ae-04de-4f49-ab5d-8a74d5610425 Tue, 03 Nov 2020 00:00:00 GMT
<![CDATA[Demo Post - Filters]]> https://blog.t-s.ba/home/details/demo-post-filters Post to demonstrate the filter functionality of the app.

]]>
216ddb01-8f9c-4b8d-b1b7-44f734597499 Sat, 03 Oct 2020 12:00:00 GMT