×

THYME SYSTEMS blog

2. Procijenite podržava li funkcionalnost sistema određene poslovne scenarije

2. Procijenite podržava li funkcionalnost sistema određene poslovne scenarije

Od ključne je važnosti da rukovodioci lanca snabdevanja i IT izvrše objektivnu analizu nedostataka kada razmatraju koji sistem upravljanja skladištem da implementiraju.

Ovo će osigurati da funkcionalnost sistema zaista zadovolji vaše poslovne potrebe i trebalo bi da predstavlja osnovu za implementaciju u odnosu na Standardne operativne procedure (SOP). Jednom kada odaberete određeni broj sistema koji u potpunosti odgovaraju vašim poslovnim ciljevima, kompanije se ne bi trebale oslanjati na kontrolne liste funkcionalnosti. Većina naprednih sistema lanca snadbijevanja će izgledati veoma slično i tvrditi da označavaju sva polja. Umjesto toga, od dobavljača treba tražiti da demonstrira kako bi se njihovo rješenje nosilo sa određenim poslovnim scenarijima. To se najbolje postiže posjetom organizacijama sa poslovnim izazovima i procesima sličnim vašim.