×

THYME SYSTEMS blog

Brojanje fizičkog inventara

Brojanje fizičkog inventara

Brojanje fizičkog inventara u skladištu je intenzivno, ometajuće i tačno je samo za onaj trenutak u kojem se brojanje vrši. Nakon što se rad skladišta nastavi, broj je netačan i ima samo historijsku vrijednost.

Dodatak agoniji fizičkog prebrojavanja inventara je shvatanje da ono nije samo jedno i gotovo; ovaj proces će se ponavljati 2, 3, 4, a moguće i do 12 puta godišnje! Što više vremena prolazi, manje je povjerenja u tačnost brojanja.

Jedan od glavnih razloga za implementaciju WMS (Warehouse Management System) kao što je Warehouse-LINK® je dobijanje automatizovane funkcionalnosti brojanja ciklusa za tekuća, česta brojanja koja se obavljaju u realnom vremenu. Brojanje zaliha može se odvijati onoliko često koliko je potrebno, pa čak i u hodu, bez ometanja operacija. Automatsko brojanje ciklusa pouzdano potvrđuje nivoe zaliha upoređujući broj WMS sistema sa onim što je stvarno na polici uz upotrebu mobilnih računarskih uređaja koji pomažu u brojanju.