×

THYME SYSTEMS blog

Šta je brojanje ciklusa?

Šta je brojanje ciklusa?

Brojanje ciklusa je način za provjeru inventara. Jednostavno rečeno, to je redovno planirani zadatak brojanja zaliha na lokaciji i unosa fizičkog brojanja u WMS. Dio "ciklusa" odnosi se na zakazivanje - mali broj lokacija je planirano da se broji svaki dan s idejom da se cijelo skladište broji u određenom vremenskom periodu, a brojanje počinje ponovo kada se završi.

Brojanje ciklusa se razlikuje od broja fizičkog inventara. Fizički inventar se obično radi jednom ili dva puta godišnje, a sve lokacije se broje odjednom. Broj ciklusa također može imati oblik.