×

THYME SYSTEMS blog

Packing - Pakovanje

Packing - Pakovanje

Postoji mnogo načina na koji se roba pakuje unutar distribucijskih centara. 

Umjesto da se upuštate u posebne detalje procesa pakovanja, dovoljno je slijediti pet pravila za uspješno pakovanje:

Prikupljena roba mora biti praćena u smislu lokacije s koje je uzeta, uz relevantne datume „rokova trajanja“ i/ili datume i šifre „serije“.

Provjere tačnosti i provjere kvalitete moraju biti ugrađene u proces.

Prikupljanje robe iz različitih zona u skladištu mora se lako ‘kombinovati’ te sistemski upravljati kako bi se osigurala potpunost narudžbe.

Roba se mora pakovati prema veličini, količini, temperaturi, vrijednosti, krhkosti, higijenskim i zakonodavnim zahtjevima.

Pošiljke moraju uvijek biti sistemski propraćene dokumentacijom i/ili brojevima računa radi buduće kontrole.

Pouka: 

Pakovanje je produžetak procesa prikupljanja i mora se pažljivo upravljati sistemom kako bi se osiguralo da su narudžbe potpune i tačne.